top of page

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL A CATALUNYA

Qui som?

Fa 10 anys un grup de persones titulades en Integració Social, ens vam adonar que la nostra Inserció Laboral era complicada, a causa del poc coneixement que es tenia sobre la nostra figura professional. En aquest moment la nostra professió no tenia ni codi que ens identifiqués i el teixit empresarial desconeixia la nostra figura com a tècniques superiors en Integració Social.

 

Vam decidir crear aquesta associació de professionals per emprendre una reivindicació conjunta, realitzant activitats de difusió del perfil tals com: reunions amb l'administració, visita a entitats del tercer sector explicant les nostres competències, recollida de perfil per reivindicar el perfil professional, notes de premsa, contactes amb col·legis professionals explicant la nostra realitat, recerca d'aliances amb col·lectius i entitats, contactes amb mitjans de comunicació, visites als centres que imparteixen la titulació per establir llaços de col·laboració ...

Aquesta reivindicació va tenir el seu fruit amb l'entrada de la nostra professió a la cartera de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, el 2010 i en el catàleg estatal de qualificacions, el febrer del 2012.

 

TISOC neix el 18 de juliol del 2008.

 

Des d'aquest moment TISOC té dos objectius generals

 

  1. Reivindicar el PERFIL Professional d'integració social

  2. Ser una entitat de referència en la professió

Cada vegada són més entitats les que ens coneixen i ens incorporen a la seva plantilla. PERÒ A PESAR DELS ESFORÇOS ENCARA QUEDA MOLT PER FER.

bottom of page